Câu chuyện hài châm biếm “Ai nịnh ai?”

– Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
bac-si-va-benh-nhan-tam-than
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

– Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *